KLUBBLOPP 31 mars 2019 

Prop 1: Kat A ca 2.35 gamla specialarn 
Prop 2: Kat A ca 3.10 gamla specialarn 
Prop 3: Kat B ca 2.20 gamla specialarn 
Prop 4: Kat B ca 2.05 gamla specialarn 
Prop 5: Gubb- och gumlopp kat A + kat B
Prop 6: Monté kat A + kat B
Prop 7: Konbanelopp kat A + kat B

Exakt distansering görs utifrån de hästar som anmäls. I prop 5 och 6 distanseras hästarna enligt gamla specialarn med ungefärlig utgångspunkt från den långsammaste. En segrare i vardera kategori i Prop 5 och 6.
För att starta i Prop 7 krävs ingen licens/licenskurs. 

Kom ihåg att alla deltagande kuskar måste vara medlem i Östersunds ponnytravklubb och alla startande ekipage har med sig en understarter. 

Regler Klubblopp
- Tränaren ska vara medlem i ÖPTK.

- Tränaren ansvarar för att kusken/ryttaren är lämplig.
- Kuskar/ryttare under 25 år ska ha licens.
- Ponnyn ska vara kvalar någon gång i livet.
- Ponnyn får inte ha startförbud.

Gum- och gubblopp och montélopp för kat A och kat B kan  slås ihop om det inte blir tillräckligt med anmälningar